CÍRKEV BRATRSKÁ kazatelská stanice Přerov

Jsme součástí společenství mateřského sboru Církve bratrské v Hranicích, která se z původní skupinky rozrostla v kazatelskou stanici. Jako křesťané vyznáváme víru v Boha Otce, Syna a Ducha svatého. Věříme, že Ježíš Kristus je naším Pánem a Spasitelem. Ukazatelem pro náš život je Bible, Písmo svaté jako Boží slovo. V tomto smyslu se hlásíme k odkazu starých moravských bratří:

„V podstatném jednota, v podružném svoboda, ve všem pak láska.“

Součástí všech setkání je ztišení se nad Božím slovem a výklad Písma svatého, modlitby i chvály. V neděli jsou všichni zváni k posezení u kávy a čaje, kde sdílíme své názory, zkušenosti a poznatky. Je zde rovněž prostor k osobnímu rozhovoru, diskrétní pastorační péči i poskytnutí duchovní pomoci.

Pravidelný program:
Bohoslužebné shromáždění – skupinka každou neděli v 15:00 hod.
Biblická hodina ve úterý 17:00 hod.

Najdete nás na adrese Blahoslavova 71/2, hlavními dveřmi rovně chodbou dál dozadu k dalším dveřím, projdete a pak už jen do dveří vpravo.

Kontakt: Vladimír Došek (starší církve) tel. 604 300 635

Zveme všechny,
kdo hledají Boha ve svém životě.